Daihatsu Grand New Xenia - Promo Daihatsu Blitar

Daihatsu Grand New Xenia

Type Harga
GRAND NEW XENIA X MT 1.3 STD Rp 190.400.000

Rp. 176.100.000

GRAND NEW XENIA X MT 1.3 DLX Rp 201.950.000
GRAND NEW XENIA X AT 1.3 STD Rp 200.800.000
GRAND NEW XENIA X AT 1.3 DLX Rp 213.700.000
GRAND NEW XENIA R MT 1.3 STD Rp 199.800.000
GRAND NEW XENIA R MT 1.3 DLX Rp 211.600.000
GRAND NEW XENIA R AT 1.3 STD Rp 210.500.000
GRAND NEW XENIA R AT 1.3 DLX Rp 222.500.000
GRAND NEW XENIA R MT 1.5 DLX Rp 221.400.000
GRAND NEW XENIA R AT 1.5 DLX Rp 232.200.000
WhatsApp WhatsApp us