Daihatsu Ayla - Promo Daihatsu Blitar

Daihatsu Ayla

Type Harga
NEW AYLA 1.0 D MT Rp 101.600.000

Rp. 94.600.000

NEW AYLA 1.0 D+ MT Rp 115.850.000

Rp. 108.850.000

NEW AYLA 1.0 M MT Rp 120.100.000
NEW AYLA 1.0 X MT Rp 127.500.000
NEW AYLA 1.0 X DLX MT Rp 134.850.000
NEW AYLA 1.2 X MT Rp 136.350.000
NEW AYLA 1.2 R MT Rp 143.350.000
NEW AYLA 1.2 R DLX MT Rp 147.350.000
NEW AYLA 1.0 M AT Rp 129.150.000
NEW AYLA 1.0 X AT Rp 136.550.000
NEW AYLA 1.0 X DLX AT Rp 143.900.000
NEW AYLA 1.2 X AT Rp 146.350.000
NEW AYLA 1.2 R AT Rp 153.350.000
NEW AYLA 1.2 R DLX AT Rp 157.350.000
WhatsApp WhatsApp us